You are not connected. Please login or register

Megjithëse administratorët dhe moderatorët e këtij forumi do mundohen të fshijnë ose redaktojnë shkrime të kundërshtueshme sa më parë, është e pamundur që të rishikohet cdo mesazh. Prandaj ju duhet të kuptoni se mesazhet e postuara në këtë forum janë shprehje e opinionit të autorit dhe jo të administratorit, moderatorëve apo webmasterit (përvec rasteve kur këta të fundit janë autorë të shkrimeve) dhe ata nuk mund të mbahen përgjegjës.

Ju pranoni të mos shkruani mesazhe abuzuese, vulgare, të neveritshme, urryese, kërcënuese, shpifëse apo cdo lloj materiali që mund të bjerë ndesh me ligjet në përdorim. Shkrime të tilla do cojnë në përjashtimin tuaj të menjëhershëm dhe të përhershëm (dhe njoftimin e ISP-së tuaj). Adresa IP për cdo mesazh regjistrohet për të bërë të mundur aplikimin e këtyre procedurave. Ju pranoni që webmasteri, administratori dhe moderatorët e këtij forumi kanë të drejtë të fshijnë, redaktojnë, zhvendosin apo kycin cdo temë sipas gjykimit të tyre. Si përdorues ju pranoni që informacioni që ju dhatë do të ruhet në një regjistër. Megjithëse ky informacion nuk do i jepet askujt pa lejen tuaj webmasteri, administratori dhe moderatorët nuk mund të mbahen përgjegjës nqs ky informacion vidhet.

Ky forum përdor cookies për të ruajtur informacion në kompjuterin tuaj. Këto cookies nuk përmbajnë asnjë informacion personal, ato shërbejnë vetëm për përmirësimin e shërbimit që ofrohet nga ky forum. Adresa e postës elektronike përdoret vetëm për konfirmimin e regjistrimit tuaj dhe fjalëkalimit (dhe në rastet kur u dërgohet një fjalëkalimi i ri nqs harroni atë që kishit).
 
 
Lexo Rregulloren
 
Perpara se te Regjistroheni tek Forumi aLbdigital;,ju duhet te lexoni rregulloren. N.q.s. ju duket e pranushme atehere ju duhet ta pranoni dhe zbatoni ate. N.q.s. nuk ju duket e pranushme,atehere eshte me mire qe te mos vazhdoni me regjistrimin.

Pasite jeni Regjistruar, llogaria juaj duhet te aprovohet dhe aktivizohet nga stafi yne, kjo mund te zgjasi pas dite, prandaj ju lutemi te beni pak durim.


Rregullorja

1.Gjuha kryesore e forumit është Gjuha Shqipe. Gjuhët e tjera do të lejohen vetëm në rastet kur shprehin:
a) thënie apo batuta
b) terma apo fjalë që nuk kanë përkthime në gjuhën shqipe
c) artikuj ose shkrime me referencat përkatëse.
Në rast shkelje të kësaj pike postimi do të ndryshohet ose fshihet.

2. Ndalohet rreptësisht postimet që kanë për qëllim të shajnë me fjalë ofenduese drejtpërdrejt një antar të forumit. Shkelja e kësaj pike do ju sjellë si pasojë paralajmërimin për heqje e së drejtës së postimit në forum.


3. Ndalohen postimet me përmbajtje pronografike(shkrime, foto, lidhje në faqe të tilla). Shkelja e kësaj pike do të sjelle si pasojë paralajmërim për heqjen e së drejtës së postimit nëforum.


4. Postimet duhet ti përkasin temës përkatëse sidhe gjithashtu temat e reja duhen ti përkasin kategorisë përkatëse. Nërast të kundërt postimi do ndryshohet ose fshihet, ose tema do të transferohet.


5.Marrja e filmave dhe mp3 shqip nga forumi jone eshte e lejuar vetem ne rast se marrsi do i postoj ato nevende te tjera vetem ne postimin origjinal qe jane ne forumin tone. nerast te kundert, do merren masa deri ne vendosjen ne ban te attyre qeshkelin rregullin

6. Ndalohet rreptësisht përmbytja (flood) memesazhe në forum. Si e tillë konsiderohen, postimi i të njëjtit postimose temë më shumë se dy herë. Gjithashtu temat e njëjta do të fshihenduke përdorur si kriter vjetërsinë e temës. Postimet e temës së re doti ngjiten asaj së vjetër, sipas vendimit që do të marri stafi.


7.Cdo postim konsiderohet pronë e forumit dhe si e tillë i perket forumit të vendos se do bëhet me to. Në rast se keni ndonjë koment personal përndonjë postim, mund të kontaktoni stafin e Forumit.


8.Stafi administrativ dhe moderues nuk mban ASNJë përgjegjësi për temat e hapura nga anëtarë të ndryshëm rreth opinioneve të tyre, por merr masakur temat e hapura apo postimet e bëra janë KUNDëR rregullores së Forumit.


Për cdo pyetje ose sugjerim që mund të keni nëlidhje me Forumin gjithashtu edhe ankesat ndaj MODERUESVE dhe ADMINISTRATORëVE mund te shkruani tek Sugjerime për përmirësimin eforumit.


Shënim: Rregullorja e Forumi aLbdigital  përbën një nga shtyllat bazë mbi të cilin ky forum vepron.
Stafii Forumi aLbdigital ju këshillon dhe uron që kjo rregullore do zbatohet me rigorozitet nga antarët e tij në menyrë që të kemi një klimë sa më konstruktive në Forum.Me Respekt:
 
Forumi aLbdigital